Teknoloji Haberleri , Gündemden Haberler , Haberler

Evrim Teorisi Nedir

0 7

Evrim teorisine başlamadan evvel Evrim ile Evrim teorisinin ana hatlarını kesin olarak çizmeliyiz. Çünkü her iki kavram çok büyük farklar içermektedir. Evrim konusunu bir başka makalede ele almak üzere Evrim Teorisi ile devam edelim. Evrim teorisi, bir diğer adıyla biyolojik evrim ya da organik evrim, 1859 yılında İngiliz biyolog ve doğa tarihçisi Charles Darwin tarafından ortaya atılmış ve bugün geldiği nokta itibariyle ortaya atıldığı günden bu yana süregelen zamanda hala kanıtlar sunmuş ve sunmakta olan bir bilimsel araştırmadır.

Canlıların evrimi ile ilgili görüşler Evrim teorisi olarak addedemesek de canlıların evriminin günümüzde bilinen en eski izlerinden biri MS yaklaşık 330’lu yıllarda doğan İstanbul Başpiskoposu Nenizili Gregor ile aşağı yukarı aynı dönemde yaşayan filozof ve tanrıbilimci Augustinus’un tüm canlıların tanrı tarafından yaratılmadığını, sonradan tanrının yarattıklarından geliştiğini ileri sürdüğü fikre dayanmaktadır. Çünkü bu devrim niteliğinde, üstelik din adamlarınca ortaya atılan görüş, insanlık tarihi boyunca değişik kültürlerin, insan ve diğer canlılar ile evrenin kökenini açıklamaya yönelik geliştirdikleri Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam’la günümüzdeki yaratıcı kavramının çelişmesindeki bilinen ilk düşüncelerden olduğu söylenebilir. Evrim teorisinden çıkışla, canlıların gelişimine yönelik daha eski bir düşünceye gidecek olursak, MÖ 610 ile MÖ 546 yılları arasında bugün Aydın kentinin Didim ilçe sınırları içinde bulunan Milet (Miletos) de yaşamış, yukarıda fotoğrafını gördüğünüz İyonyalı filozof Anaksimandros ile tanışırız.

Anaksimandros, tarihte bilinen ve hayvanların şekil değiştirdikleri fikrini ileri süren ilk bilim insanıdır. Akabinde MÖ 430 yıllarında Sicilya’nın Agrigentum kentinde yaşamış Empedokles ile de tanışırız. Abbasiler döneminde 8’inci yüzyılda yaşamış Arap bilim insanı El-Cahiz tarafından kaleme alınan “Hayvanlar” kitabında, hayvanların şekil değiştirdikleri görüşü yer almaktadır. Özetle hem canlı türleri hem de felsefi açıdan bir olgunun değişime uğramasının “evrim” kelimesi ile kullanılması çok eski mitolojilere dayanmaktadır. Dolayısıyla Darwin’in “Türlerin Kökeni” adlı evrim teorisini ortaya attığı kitapta da kullandığı “evrimsel hayat ağacı” canlı türlerinin anlatımında mitolojik bir simge olarak kabul edilir ve pek çok inanç türünde de yer alır. Evrim teorisi nedir? Evrim teorisi öncelikle biyolojik evrim anlamına gelmektedir.

Evrim teorisinin bir diğer adı ise organik evrimdir. İçeriğinde canlı türlerinin nesilden nesle kalıtsal ve mikro düzeyde değişimlere uğrayarak ilk halinden farklı özellikler kazanma sürecini anlatmaktadır. Evrim teorisi, modern biyolojinin temel taşıdır. Ve evrim teorisine göre, hayvanlar, bitkiler ve Dünya’daki diğer tüm canlıların kökeni kendilerinden önce yaşamış nitelik ve nicelik bakımından benzer türlerine dayanır. Bu teoriye göre, canlı türlerinin kendilerinden daha eski benzer türlerinden ayırt edilebilir farklılıklar, başarılı nesillerde meydana gelmiş “genetik” değişikliklerin bir sonucudur. Evrim teorisi, bir canlı popülasyonunun, yani canlıların sayısal yoğunluk ve dağılımındaki genetik kompozisyonunun kendi içinde ve dışarıdan her türlü etken ile rastgele mutasyonlar yoluyla zaman içinde uğradığı değişiklikleri anlatmaktadır.

Evrim teorisi hakkında yanlış bilinenler Türkiye’de evrim teorisi hakkında toplumsal düzeyde yanlış olarak bilinen en büyük sanılardan biri, evrim teorisinin çok eskiden ortaya atılmış ve ilk haliyle kalmış olduğu sanısıdır. Hâlbuki söz konusu evrim teorisi, ortaya atıldığı 1859 yılından bugüne, canlı türlerine (örneğin bir canlı fosili) ve dünya tarihine yönelik hemen her yeni keşifte büyüyerek gelişimini sürdürmekte ve canlıların evrimi konusunda bize daha fazla bilgi vermeyi sürdürmektedir.

Evrim teorisi anketi Bu bağlamda Evrim Teorisi hakkında, son dönemde oldukça popüler anket sitesi Poltio üzerinden okurlarımızla bir anket paylaştık ve dedik ki, “Evrim teorisine inanıyor musun?” Anketteki soru, evrim teorisi konusunda hayli bilgi sahibi kişilere biraz aldatmacalı gelebilir. Çünkü sorunun “inanıyor musun” kısmı bilimsel bilgi veya teorilere verilen tipik tepkilerden değildir. Ancak bizim sorumuzdaki “inanıyor musun” kısmında yer alan “inanmak” kelimesi Türk Dil Kurumu’ndaki Peyami Safa tarafından ifade edilen yani üçüncü anlamıyla: “Bir şeyin varlığını, doğruluğunu kabul etmek” anlamında olduğunu da özellikle belirtelim. Yani bir şaşırtmaca yok. Evrim teorisi hakkındaki bu anketi yayınladığımızın üzerinden 7 gün geçti ve anketimize 629 kişi katıldı. Ankete katılanların yüzde 34’ü “evet, inanıyorum” seçeneğini işaretlerken, yüzde 48’i “hayır, inanmıyorum” dedi. “Kararsızım” diyenlerin oranı şimdiye dek yüzde 8 olarak görülürken, “evrim teorisini yeterince incelemedim” diyenlerin oranı ise yüzde 9 olarak gerçekleşti. Evrim teorisi hakkındaki anketimize sende katılmak istersen, anketi yayınımızın hemen altına yerleştirdik. Ayrıca sende katılım gösterebilirsin.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.